Kod güncelleme raporları ile üyelerinize ait web servis kodlarının tüm değişimlerini eski ve yeni değer olarak görüntüleyebilir, değişiklik yapıldığı zamanı inceleyebilirsiniz.

Panel üzerinden XML, muhasebe entegrasyonları, web servis entegrasyonları senkronizasyon problemi oluşturabilmektedir.

Bu gibi sorunların tespiti için de bu sayfayı kullanabilirsiniz.

Bu rapora ulaşmak için "Üyeler > Kod Güncelleme Raporları" sayfasına tıklayınız.


uyekod.png (245 KB)

Açılan kod güncelleme sayfasında aşağıdaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. Filtre : Kod güncelleme listesinde fltreleme yapmak için kullanabileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Üye adı, id, değişiklik yapılan kodun eski ve yeni değeri gibi bilgiler ile filtreleme yapabilirsiniz.

2. Üye Id : Değişiklik yapılan üyeye ait id bilgisini listeler.

3. Üye Adı : Kodlarında güncelleme yapılan üyenin isim bilgisini gösterir.

4. Tip : Üyeye ait hangi kod alanının güncellendiği bilgisini gösterir.

5. Eski Değer : Değişiklik yapılan kod alanının eski değer bilgisini listeler.

6. Yeni Değer : Değişiklik yapılan kod alanının yeni değer bilgisini listeler.

7. Tarih : Üye özelinde yapılan kod değişikliklerinin tarih bilgisini gösterir.

8. Dışa Aktar : Üye kod güncelleme listesini rapor amacıyla excel formatında dışarı aktarabilirsiniz.

uyekod2.png (58 KB)

Üye web servis kodları "Üyeler > Üye Detay Sayfası > Ek Bilgiler" içerisinde yer almaktadır.

Bu sayfada bulunan web servis kodu alanı güncellendiğinde bilgisi "Kod Güncelleme Raporları" sayfasında görüntülenecektir.

Üyelerin web servis kodlarını düzenleyebilmek için "Ayarlar > Genel Ayarlar > Üye Web Servis Kodu Yönetilebilsin" ayarını aktif etmeniz gerekmektedir.

uyekod3.png (23 KB)