ÜRÜNE KİŞİSELLEŞTİRME FORMU TANIMLAMA

Kişiselleştirilebilir ürünler satıyorsanız ürünlere eklenecek metin, görsel, çoklu seçimler gibi işlemleri kişiselleştirme formu ile alabilirsiniz.

Ürüne "Ürünler > Tanımlar > Ürün Kişiselleştirme" sayfasından eklemiş olduğunuz kişiselleştirme formunu tanımlamak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

"Ürünler > Ürünler" sayfasına tıklayınız.

Kişiselleştirme formu tanımlamak istediğiniz ürünün düzenleme butonuna tıklayınız. 

Açılan ürün düzenleme penceresinden “Ek Bilgiler” sekmesine tıklayınız. Ek bilgiler bölümünde “Kişiselleştirme Formu” bölümünden üründe kullanılacak formu seçiniz. “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Kişiselleştirme Formu Oluşturma makalemizi incelemek için tıklayınız.