ÜRÜN KOD GÜNCELLEME RAPORLARI

Kod güncelleme raporları ile ürünlerinize ait web servis kodu, tedarikçi kodu, alt ürün web servis kodu ve alt ürün kodlarının tüm değişimlerini eski ve yeni değer olarak görüntüleyebilir, değişiklik yapıldığı zamanı inceleyebilirsiniz.

Panel üzerinden XML, muhasebe entegrasyonları, web servis entegrasyonları senkronizasyon problemi oluşturabilmektedir. Bu gibi sorunların tespiti için de bu sayfayı kullanabilirsiniz.

Bu rapora ulaşmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

"Ürünler > Kod Güncelleme Raporları" bölümüne giriniz.

1.png (402 KB)Açılan sayfadan Üst kısımda filtreleme yapabilirsiniz.

2.png (77 KB)Orta kısımda bulunan satır ve sütunları takip ederek kod değişikliklerinin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

3.png (73 KB)Tüm değişimleri Excel (.xls) formatında dışarı aktarabilirsiniz.

4.png (73 KB)