EK BİLGİ KARAKTER SINIRI DÜZENLEME VE AKTİF ETME

Ürün ve kategorilerinizde çeşitli amaçlar için kullanılabilen ek bilgi alanları bulunmaktadır.

Siteniz ilk teslim edildiğinde eğer ek olarak alan açılmamışsa 3 adet ürün ek bilgi, 1 adet kategori ek bilgisi gelmektedir.

Daha fazla ek bilgi alanına ihtiyacınız olduğunda ürün ek bilgi alanlarını 6, kategori ek bilgi alanlarını 10 adede kadar artırabilirsiniz.

Ek bilgi alanlarında karakter sınırlaması mevcuttur. 

Eklediğiniz bilgiler sığmıyorsa karakter sınırlamasını 1000 karaktere kadar arttırabilirsiniz.

T-Soft e-ticaret siteniz "Esnek Fiyat" lisansınız varsa ek bilgi alanlarını kendiniz yönetebilirsiniz.

Ek bilgi düzenlemesi için "Bölümler > Esnek Fiyat" sayfasına tıklayınız.

Esnek fiyat sayfasında yer alan "Veritabanı Alan Yönetimi" butonuna tıklayınız.

veri-alan1.png (49 KB)

Veritabanı alan yönetimi sayfasında "Bölüm" alanından "Ürün Ek Bilgi" ve "Kategori Ek Bilgi" seçeneklerini düzenleyebilirsiniz.

veri-alan2.png (15 KB)

1. Aktif : Ürün veya kategorilere yeni bir ek bilgi eklemek için bu alandan aktifleştirebilirsiniz.

2. Tip : Ek bilgi alanının tipini bu alandan değiştirebilirsiniz. "Varchar" ve "Text" seçeneklerini kullanabilirsiniz.

3. Uzunluk : İlgili ek bilgi alanına girilebilecek maksimum karakter adedini belirleyebilirsiniz.

veri-alan3.png (10 KB)

Veritabanı alan yönetiminde yaptığınız her değişiklikten sonra onaylamanız için doğrulama penceresi açılacaktır.

veri-alan4.png (17 KB)

Ürün ek bilgi alanları yönetim panelinizde "Ürünler > Ürün Düzenleme Penceresi > Ek Bilgiler" sekmesinde yer almaktadır.

veri-alan5.png (42 KB)

Kategori ek bilgi alanları yönetim panelinizde "Kategoriler > Kategori Düzenleme Penceresi > Dinamik Alanlar" sekmesinde yer almaktadır.

veri-alan6.png (100 KB)

Ek bilgi alanlarına ait değişkenler sitenize kodlama ile eklenmediği sürece ön yüze yansımayacaktır.

Ek bilgi değişkenleri ile kod bilginiz dahilinde ekleme yapabilir veya destek talebi oluşturarak front-end departmanından düzenleme isteyebilirsiniz.

 

Kategori Ek Bilgi Değişkenleri Ürün Ek Bilgi Değişkenleri
{$M.FIELD1} {$P.ADDITIONAL_FIELD_1}
{$M.FIELD2} {$P.ADDITIONAL_FIELD_2}
{$M.FIELD3} {$P.ADDITIONAL_FIELD_3}
{$M.FIELD4} {$P.ADDITIONAL_FIELD_4}
{$M.FIELD5} {$P.ADDITIONAL_FIELD_5}
{$M.FIELD6} {$P.ADDITIONAL_FIELD_6}
{$M.FIELD7}  
{$M.FIELD8}  
{$M.FIELD9}  
{$M.FIELD10}