E-ticaret siteniz üzerinde sipariş alırken kullanıcılardan hangi bilgileri almak istediğinizi yönetebildiğiniz sayfadır.

Bu bilgilerde üye ve bayiye göre özelleştirme, zorunlu tutabilme, karakter sınırlandırmaları ve istenmeyen karakterleri belirleyebilirsiniz.

Bu alanda düzenlediğiniz bilgiler sipariş tamamlama aşamalarında "Adres" sayfasında gösterilecektir.

"Siparişler > Yapılandırma > Adres Alanları Yönetimi" sayfasına tıklayınız.

Adres Alanları Yönetimi Giriş

Adres Alanları Yönetimi Liste

1. Yenile : Sayfada yapmış olduğunuz değişikliğin yansımasını sağlar.

2. Görünüm : Sayfada görüntülenmemesini istediğiniz sütunları düzenleyebilirsiniz.

3. Alan : Sipariş tamamlanırken adres sayfasında gelen adres ekleme popup unda görünen başlıklardır.

4. Üye Görsün : İlgili alanın ziyaretçilere  ve normal üyelere görünürlüğünü belirleyebilirsiniz. Görünmesini istediğiniz alanları aktif etmelisiniz.

5. Bayi Görsün : İlgili alanın bayi üyelerine görünürlüğünü belirleyebilirsiniz. Görünmesini istediğiniz alanları aktif etmelisiniz.

6. Mobil Görsün : İlgili alanın mobilden girildiğinde ki görünürlüğünü yönetebilirsiniz. Görünmesini istediğiniz alanları aktif etmelisiniz.

7. Üye Zorunlu : Adres bilgisi girilirken üyelerin zorunlu olarak doldurması gereken alanları aktif edebilirsiniz. Aktif edildiğinde ilgili alan boş bırakılırsa adres eklenemez.

8. Bayi Zorunlu : Adres bilgisi girilirken bayilerin zorunlu olarak doldurması gereken alanları aktif edebilirsiniz. Aktif edildiğinde ilgili alan boş bırakılırsa adres eklenemez.

9. Mobil Zorunlu : Adres bilgisi girilirken mobilde zorunlu olarak doldurması gereken alanları aktif edebilirsiniz. Aktif edildiğinde ilgili alan boş bırakılırsa adres eklenemez.

10. Minimum Karakter : Bazı alanlar için karakter sınırlaması yapmanız gerekebilir. Örneğin, T.C. veya vergi numarası gibi uzunluğu belirli olan alanlarda normal olması gereken uzunluklarından daha az giriş sağlanmaması için limit ekleyebilirsiniz.

11. Maximum Karakter : Bazı alanlar için karakter sınırlaması yapmanız gerekebilir. Örneğin, T.C. veya vergi numarası gibi uzunluğu belirli olan alanlarda daha fazla giriş sağlanmaması için limit ekleyebilirsiniz.

12. İstenmeyen Karakterler : E-posta, T.C. veya sadece sayısal/sözel olması gereken alanlarda farklı girişlerin sağlanmaması için karakter yasaklaması yapabilirsiniz. Örneğin, sayısal alanlara harf vs girilmemesi için aralarında virgül olacak şekilde harfleri ekleyebilirsiniz veya ad soyad alanlarında "@, -, /" gibi karakterler eklenirse kargo ve fatura aşamalarında sorun yaşanacağı için yasaklayabilirsiniz. 

Adres Alanları Site Ön Yüz